Start / Servicemeddelanden / Asfaltering av cirkulationsplatsen Lindholmsvägen/Lingsbergsvägen v.23

Asfaltering av cirkulationsplatsen Lindholmsvägen/Lingsbergsvägen v.23

Det kommer att utföras fräsning och asfalteringsarbeten vid Lindholmsvägen/Lingsbergsvägen under vecka 23, arbetet kommer att utföras under kväll/natt med start ca kl. 19:00. Arbetet kommer att pågå måndag 7/6, onsdag 9/6 samt torsdag 10/6. 

Trafikvakter kommer att dirigera trafiken under arbetets gång då hela korsningen ska förses med ny asfaltsbeläggning. Framkomligheten kommer att vara begränsad under arbetets gång.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats