Start / Servicemeddelanden / Asfalteringsarbeten i sommar

Asfalteringsarbeten i sommar

Under sommaren kommer vi utföra ett arbete med att asfaltera vägar i kommunen. Vi kommer börja på södra sidan av Vallentuna med delar av Stockholmsvägen och Bällstabergsvägen. En del mindre gator kommer också åtgärdas. Därefter åtgärdas Centralvägen samt några mindre gator runt omkring Vallentuna centrum, kvarvarande gång- och cykelväg vid 4H gården samt Östergården och sedan Ljungvägen i Snapptuna.

Ljungvägen kommer att grävas upp av Roslagsvatten i samband med VA byte. Vi kommer samordna insatsen så att vi lägger asfalten efter det att Roslagsvatten är klara.

Entreprenör som utför arbetet är Skanska.

Tidplan

Under perioden v. 22-27 kommer asfaltering ske etappvis och berör delar av vägarna. Framkomligheten kan under dessa arbeten vara begränsad. Berörda vägar:

  • Bällstabergsvägen
  • Stockholmsvägen
  • Bylevägen
  • Bällstavägen
  • Centralvägen

Del av Centralvägen kommer stängas av på grund av rivningsarbeten. Under denna period kommer det vara tillåtet för boende i bostadsrättsföreningen Vikingen samt eventuella varutransporter att köra in i södergående riktning för att komma åt sin boendeparkering. Parkering längs östra sidan är förbjuden under arbetet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats