Start / Servicemeddelanden / Avstängning vid Ekskogens station

Avstängning vid Ekskogens station

Mellan 8 juli och 12 augusti stänger Trafikverket av vägen över rörbron vid Lillån, Ekskogens station, för byte av bron och anslutande vägräcken. Biltrafiken leds om via Vadavägen och Salbyvägen. Gående och cyklister hänvisas till en provisorisk gång- och cykelväg vid sidan om bron. Följ skyltar för omledning och visa hänsyn till medtrafikanter och de som arbetar längs sträckan.

Mer information finns på Trafikverkets webbplats.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats