Start / Servicemeddelanden / Avveckling av lekplatser

Avveckling av lekplatser

De två lekplatserna på Gullvivsvägen 6 B och Violvägen 10 B på fastigheten Snapptuna 2:1 kommer att avvecklas. Arbetet påbörjas under vecka 23 och pågår under juni månad. Lekplatserna kommer att rivas av entreprenören TopEnt AB.

Avvecklingen av lekplatserna är i enlighet med kommunens lekplatsplan som är antagen i kommunfullmäktige. Det har genomförts en större upprustning av lekplatsen på Snapptunavägen 2 B som numera är en områdeslekplats. Vi hänvisar besökare dit.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats