Start / Servicemeddelanden / Begränsad belysning på Rosengårdsvägen

Begränsad belysning på Rosengårdsvägen

På grund av grava rostskador på belysningsstolparna på Rosengårdsvägen är vi tvungna att akut ta ned och ersätta dessa. Detta kommer innebära att det blir dåligt belyst på sträckan under en tid. Nytt material är beställt och kommer monteras så snart det är praktiskt möjligt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats