Start / Servicemeddelanden / Begränsad framkomlighet på gång- och cykelväg längs Roslagsbanan Täby kyrkby–Kragstalund

Begränsad framkomlighet på gång- och cykelväg längs Roslagsbanan Täby kyrkby–Kragstalund

På grund av Roslagsbanans utbyggnad Täby kyrkby–Kragstalund kommer det som ett förberedande arbete att grävas provgropar längs gång- och cykelvägen utmed Roslagsbanan.

Flaggvakter kommer dirigera gående och cyklister förbi arbetsområdet under perioden 2021-04-13–2021-04-16. 

Ansvarig kontaktperson:

NCC
Axel Lidemyr
Tel: 070-259 48 62

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats