Start / Servicemeddelanden / Begränsad framkomlighet Solgårdsvägen pga underhållsarbete

Begränsad framkomlighet Solgårdsvägen pga underhållsarbete

Roslagsvatten kommer att utföra schaktarbeten på Solgårdsvägen vecka 23-vecka 27, vilket begränsar framkomligheten på vägen. Arbetstider klockan 07:00-16:00.

Underhållsarbetet kan röra sig om vattenavstängningar och schakter i anslutning till fastigheter. Begränsad framkomlighet på Solgårdsvägen. Välj om möjligt annan väg. För fastigheterna på Solgårdsvägen, iakttag försiktighet.

Efter arbetet kan det uppstå missfärgat vatten i ledningarna. För att få bort det kan du spola kallvatten i flera kranar tills missfärgningen försvinner. Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet, detta är helt ofarligt. Är vattnet "vitt" beror det på att det har kommit in små mikrobubblor av luft i vattnet.

Efter avslutat arbete påbörjas arbete med återställning.

Kontakt:

Arbetsledare, ledningsnät Vallentuna/Knivsta

Tel: 08-580 209 56

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats