Start / Servicemeddelanden / Byggnation Gärdesvägen/Centralvägen

Byggnation Gärdesvägen/Centralvägen

Credentia AB arbetar inför kommande byggnation på kvarteret i korsningen Gärdesvägen/Centralvägen. I samband med lossning/lastning av maskiner kan det förekomma kortare stopp av trafiken på Gärdesvägen/Centralvägen. Var uppmärksam på skyltning på platsen då omledning av bland annat gångtrafiken förekommer.

Arbetet initialt består av schaktning, dvs bortgrävning av jord, för kommande garageplan samt s.k. spontning. Spontning är en metod som innebär att en "vägg" slås ned i marken för att intilliggande mark inte ska rasa ned i gropen där grunden och garage ska byggas. Efter utförd schaktning kommer pålning utföras för etapp 1 inom kvarteret, den del som ligger längst söderut mot Centralvägen. Pålning innebär att en pelare i betong slås ned i marken till fast underlag så att den kommande byggnaden inte sjunker.

Pålning i resterande del av kvarteret kommer ske senare.

Spontning och pålning innebär buller när väggen respektive pålarna slås ned i marken. Credentia arbetar aktivt för att minska störningarna och tackar för er förståelse.

Oktober: Markarbeten, pålning
November: Markarbete, pålning
December: Grundkonstruktion

Arbetet sker på vardagar mellan kl 07-17 normal arbetstid. Pålning 7-19.

Vid frågor kontakta Credentias projektledare Andréas Tövinge.
Telefon: 0176-28 20 01
E-post: andreas.tovinge@credentia.se.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats