Start / Servicemeddelanden / Byggnation Gärdesvägen/Centralvägen

Byggnation Gärdesvägen/Centralvägen

Credentia AB arbetar med byggnation på kvarteret i korsningen Gärdesvägen/Centralvägen. I samband med lossning/lastning av maskiner kan det förekomma kortare stopp av trafiken på Gärdesvägen/Centralvägen. Var uppmärksam på skyltning på platsen då omledning av bland annat gångtrafik förekommer.

Arbetet innebär kortare stopp på Centralvägen/Gärdesvägen vid avlastning. I arbetet ingår så kallad pålning som innebär att en pelare i betong slås ned i marken till fast underlag så att den kommande byggnaden inte sjunker. Pålning innebär buller när pålarna slås ned i marken. Vi arbetar aktivt för att minska störningarna och tackar för er förståelse.

Hus A-B är huset längs Centralvägen och C-D-E är huset längs Gärdesvägen.

  • V. 14-15 Pålning hus C-D-E
  • Fram till v. 19 Arbete med stomme Hus A-B
  • Från v. 20 arbete med tak och fasad Hus A-B
  • Fram tills v. 38 grundarbeten och arbeten med betong bottenplatta/betong ytterväggar i hus C-D-E

Arbetet sker på vardagar kl. 07–17 (normal arbetstid).

Vid frågor kontakta Credentias projektledare Sandra Silverstrand.
Telefon: 0176-28 20 03
E-post: sandra.silverstrand@credentia.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats