Start / Servicemeddelanden / Byggnation Gärdesvägen/Centralvägen

Byggnation Gärdesvägen/Centralvägen

Credentia AB arbetar inför kommande byggnation på kvarteret i korsningen Gärdesvägen/Centralvägen. I samband med lossning/lastning av maskiner kan det förekomma kortare stopp av trafiken på Gärdesvägen/Centralvägen. Var uppmärksam på skyltning på platsen då omledning av bland annat gångtrafik förekommer.

Arbetet med bottenplatta och stomme innebär kortare stopp på Centralvägen/Gärdesvägen vid avlastning. Spontning är en metod som innebär att en "vägg" slås ned i marken för att intilliggande mark inte ska rasa ned i gropen där grund och garage ska byggas. Spontning innebär buller när "väggen" slås ned i marken. Credentia arbetar aktivt för att minska störningarna och tackar för er förståelse.

  • December: Grundkonstruktioner och arbete med bottenplatta.
  • Under jul- och nyårshelg, 24 december–3 januari, pågår inget arbete på platsen som medför störningar.
  • Januari: Arbeten med bottenplatta och bärande väggar i källarplanet.
  • Februari: Spontning som även påverkar trafiken i viss mån samt stomarbeten entréplan/normalplan.
  • Mars–maj: Arbete med stommen.

Arbetet sker på vardagar kl. 07–17 (normal arbetstid).

Vid frågor kontakta Credentias projektledare Andréas Tövinge.
Telefon: 0176–28 20 01
E-post: andreas.tovinge@credentia.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats