Start / Servicemeddelanden / Delar av infartsparkeringen i Kragstalund avstängd

Delar av infartsparkeringen i Kragstalund avstängd

Under tiden Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad pågår behöver Trafikförvaltningens entreprenörer nyttja delar av infartsparkeringen i Kragstalund under juli månad. Detta för uppställning av avfallscontainrar avsedda för raserad järnvägsanläggning.

Delar av parkeringen är sedan tidigare avstängd med anledning av pågående arbeten. Totalt kommer ca 13 parkeringsplatser att vara avstängda.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats