Start / Servicemeddelanden / Delvis strömlöst i motionsspåret vid Össeby IP

Delvis strömlöst i motionsspåret vid Össeby IP

Ungefär hälften av motionsspåret vid Össeby IP är fortfarande strömlöst. Det beror på omfattande skador efter stormen Alfrida.

Elljusspåret vid Össeby IP har varit strömlöst en längre tid. Hittills har reparatören lyckats åtgärda ungefär hälften av spårets belysning, från spårets start fram till 1,7 kilometer. Reparatören söker nu efter fel i resten av spåret och arbetar vidare för att åtgärda det.

Det finns enstaka lampor på den första sträckan som fortfarande inte lyser, eftersom det inte har varit möjligt att kontrollera lamporna när spåret har varit strömlöst. Dessa kommer att bytas ut så snart som möjligt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats