Start / Servicemeddelanden / Efter stormen Alfrida

Efter stormen Alfrida

Ett träd som har blås omkull och ligger ner på marken

Stormen Alfrida blåste omkull ett stort antal träd. Vallentuna kommun uppmanar alla att vara vaksamma och försiktiga i närheten av nedfallna träd. Gå ej i närheten av nedfallna träd eller rotvältor. Trädstammar kan plötsligt röra på sig och stora spänningar kan utan förvarning lossna med krafter som kan orsaka allvarliga skador.

Alla större vägar och gator inom Vallentuna kommun är uppröjda och farbara.

Stormen orsakade ett antal mindre skador på kommunens fastigheter. Alla, förskolor, skolor fritidshem med mera har öppet som vanligt. På en del förskolegårdar finns avspärrningar, bland annat av skadad lekutrustning. Avspärrningarna kommer att tas bort då utrustningen reparerats och är säker.

 

Hur får jag hjälp med skador på mitt hus och min egendom efter stormen?

Kontakta ditt försäkringsbolag för allt som har med skador på privat egendom att göra som hus, bilar, båtar och liknande.


Vad gör jag om jag har nedfallna träd på min fastighet eller egendom?

Om du på din fastighet eller egendom har nedfallna träd eller dylikt som kommer från kommunal mark ska du vända dig till ditt eget försäkringsbolag för att få hjälp.

Vem är ansvarig?

Att bedöma vem som är ansvarig vid skadeståndsfrågor som avser skador som har uppkommit till följd av t ex nedfallna träd/grenar eller liknande kan vara komplicerat och varje enskilt ärende behöver bedömas utifrån de faktiska omständigheter som råder vid respektive skadetillfälle och skadeplats. Om du anser att det är Vallentuna kommun som bär ansvar för det inträffade kan du ställa krav på kostnadsersättning från kommunen. I vissa fall har du rätt till ersättning.

Här kan du läsa mer om skadeståndskrav

 

Vem kontaktar jag om fel på elledningar?

Kontakta gärna Ellevio om du ser fel på elledningarna som exempelvis nedfallna elledningar eller träd som ligger mot elledningar. Tänk på att aldrig gå fram till en elledning som fallit till marken då den kan vara strömförande. Försök inte själv att ta bort träd som blåst omkull på en elledning.

Felanmälan är öppen dygnet runt på 020-44 11 00.

 

Vem betalar ersättning för utebliven el?

Ellevio betalar avbrottsersättning till kunder som har haft ett sammanhängande strömavbrott över 12 timmar. Betalningen görs genom ett avdrag på någon av de efterföljande fakturorna. För eventuella skador som uppstår på grund av strömavbrott och som inte täcks av avbrottsersättningen, kan kunderna begära ersättning separat.

Om ersättning och skadestånd för elavbrott

 

Vem kontaktar jag om nedfallna träd som är i vägen?

Huvudansvar har den som äger/eller ansvarar för vägen. Många vägar i kommunen är Trafikverkets eller lokala samfällighetsföreningar, och det är dessa du ska kontakta.

Trafikverkets webbplats 

Vallentuna kommun ansvarar för de flesta vägarna inom Vallentuna och Lindholmens tätorter.

Här hittar du en karta över det kommunala vägnätet

Motionsspår

Samtliga av Vallentuna kommuns motionsspår har påverkats av stormen. Spåren är röjda men belysningen i Össeby IP och Lindholmen fungerar inte. Arbetet med renovering av belysning kommer påbörjas under veckan 14 och beräknas ta två veckor. 

 

Sophämtning

Utebliven sophämtning ska anmälas till Ragn-Sells kundtjänst på tfn 010-723 23 23 eller vallentuna@ragnsells.com 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats