Start / Servicemeddelanden / Fällning av riskträd i Björkby kyrkviken naturreservat

Fällning av riskträd i Björkby kyrkviken naturreservat

Vallentuna kommun har fått tillstånd till åtgärderna i naturreservatet av Länsstyrelsen. Det är 30 stycken granar i anslutning till gångstigen som kommer att fällas, se rosa markering i kartan. Vi ber besökare till naturreservatet att respektera avspärrningar och avstängningar av området medan arbete pågår.

Karta

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats