Start / Servicemeddelanden / Förberedelser för gång- och cykelväg längs Bällstabergsvägen

Förberedelser för gång- och cykelväg längs Bällstabergsvägen

En gång- och cykelväg ska anläggas längs Bällstabergsvägen och entreprenören kommer att påbörja röjningsarbeten samt utsättning av trafikanordningar med start 2022-03-28.

Berörd sträcka är till att börja med Bällstabergsvägen mellan cirkulationsplatsen vid Karlbergsvägen/Murkelvägen till och med gång- och cykelvägen genom naturområdet vid Musseronvägen. Hastigheten kommer att sänkas under byggtiden för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Körfälten smalas av något, men framkomligheten är fortsatt god. Byggnationerna längs Bällstabergsvägen kommer att pågå till och med hösten 2022 i olika etapper.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats