Start / Servicemeddelanden / Förstärkning av elnätet i centrala Vallentuna

Förstärkning av elnätet i centrala Vallentuna

För att förstärka elnätet och säkra leveranserna av ström inom Vallentuna kommer Ellevio att gräva ned nya högspänningsledningar i området Banvägen, Industrivägen, Gymnasievägen, Smidesvägen samt Olsborgsvägen.

Arbetet påbörjades den 26 augusti och kommer ske i etapper, för att undvika att samtliga gator är uppgrävda samtidigt. Arbetena kring centrum och Tellusområdet förväntas vara klara under oktober samtidigt som arbetet kring Olsborgsvägen påbörjas. Den sista etappen beräknas vara klart i mitten av december.

Ellevio hoppas på förståelse för arbetet samt de störningar som uppkommer och gör allt de kan för att minska störningarna.

Markarbetet kommer att utföras av Dammarsberg Entreprenad på uppdrag av ATS Kraftservice som är underentreprenör åt Ellevio. ATS Kraftservice kommer ta kontakt med de markägare som påverkas direkt.

Vid frågor kontakta projektledare enligt nedan:

Projektledare Dammarsberg
Johan Martinsson
0733-338930
johan.martinsson@dammarsberg.se

Ansvarig projektledare ATS Kraftservice:
Magnus Sedell
0733-375006
magnus.sedell@atskraftservice.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats