Start / Servicemeddelanden / Gångvägen mellan Västra Manhemsvägen och Örtagårdsvägen är temporärt avstängd

Gångvägen mellan Västra Manhemsvägen och Örtagårdsvägen är temporärt avstängd

Gång- och cykelvägen mellan Västra Manhemsvägen och Örtagårdsvägen är avstängd till och med 30 september på grund av ombyggnation till lokalgata med trottoar i samband med nybyggnation av bostäder.

Kontaktuppgifter entreprenör: Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB Jim Isotalus Tel: 070-558 82 41

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats