Start / Servicemeddelanden / Kvällsarbete med Roslagsbanan söder om Kragstalund station

Kvällsarbete med Roslagsbanan söder om Kragstalund station

Roslagsbanans entreprenörer kommer under v. 33-34 att förlänga arbetstiden till kl. 22.00 på vardagskvällar i området mellan Kragstalund station och den tidigare plankorsningen vid Bylevägen. Detta för att kunna säkerställa att arbetet slutförs i tid. Ljud från dieseldrivna entreprenadmaskiner kommer att förekomma, men arbetet i sig ska inte innebära några större bullerstörningar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats