Start / Servicemeddelanden / Järnvägsövergången vid Lokevägen i Täby kyrkby stängd för trafik

Järnvägsövergången vid Lokevägen i Täby kyrkby stängd för trafik

Järnvägsövergången på Lokevägen är nu helt stängd för all trafik. Under februari 2021 kommer övergången att öppnas för gång- och cykeltrafik. För biltrafik är övergången permanent stängd.

Att denna del av Lokevägen stängs är på grund av att det ska öka trafiksäkerheten i korsningen, samt för att säkerställa den framkomlighet som i framtiden behövs för Roslagsbanan. Vi hänvisar i dagsläget våra kommuninvånare som berörs negativt av denna avstängning till de befintliga undergångarna under Roslagsbanan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats