Start / Servicemeddelanden / Markundersökning Sättratorpsvägen

Markundersökning Sättratorpsvägen

Under vecka 26 kommer Geoveta AB på uppdrag av Vallentuna kommun att genomföra markundersökningar på grönytan intill Sättratorpsvägen i Kårsta, se markerat område.

Syftet med markundersökningen är att utreda om platsen är lämplig för anläggning av ny lekplats i Kårsta.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats