Start / Servicemeddelanden / Markundersökningar vid Rosengårdsvägen

Markundersökningar vid Rosengårdsvägen

Lekplatsen som ligger på adressen Rosengårdsvägen 20B ska upprustas under år 2021 enligt kommunens antagna lekplatsplan. Just nu genomför Sweco markundersökning på lekplatsområdet inför upprustningen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats