Start / Servicemeddelanden / Nattarbete längs Roslagsbanan och arbeten vid Ormsta station

Nattarbete längs Roslagsbanan och arbeten vid Ormsta station

SL förbereder inför ombyggnationen av Roslagsbanan. För att kunna hålla uppsatt tidsplan medan tågen fortfarande går sker en del spårnära arbeten mellan Vallentuna och Lindholmen under vardagsnätter.

Arbetet kommer att pågå klockan 22:00-06:00 måndag till fredag (fyra nätter per vecka) fram till dess att trafikavstängning startar. Arbetena är av det mindre bullrande slaget.

SL utför även arbeten vid Ormsta station. Bland annat flyttas Ormstaån för att förbättra bärförmågan kring spåren. Perrongen flyttas en bit söderut och plankorsningen med bilvägen/gångvägen kommer att byggas om för ökad trafiksäkerhet.

För mer detaljerad information kan du ta kontakt med Trafikförvaltningen, Region Stockholm.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats