Start / Servicemeddelanden / Ombyggnad av Zetterlunds väg i sommar

Ombyggnad av Zetterlunds väg i sommar

Under sommaren 2023 och en bit in på hösten kommer ett arbete utföras för att bredda Zetterlunds väg. Körbanan breddas till 5,5 meter och gång- och cykelbanan ökar till 3 meters bredd. Samtidigt byts belysningen och en ny gångbana byggs.

Arbetet görs för att öka framkomligheten på vägen samtidigt som trafiksäkerheten ökar för gående och cyklister som rör sig utmed sträckan.

Framkomligheten kommer dock vara begränsad under själva arbetet. Har du möjlighet välj gärna en annan väg.

Arbetet kommer att pågå under perioden maj till november 2023 och utförs av JR Markteknik AB.

Bakgrund till åtgärden

Kommunens cykelplan pekar ut Zetterlunds väg som en del av lokalnätet för cykel och att användningen av cykelvägen förväntas att öka framöver.

Zetterlunds väg har idag en körbana som är mindre än 5 m bred och en gång- och cykelbana som endast är ca 2,5 meter bred. Det är en standard som inte är tillräcklig för befintligt eller framtida behov.

Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att ringa till vårt kontaktcenter som kan svara eller lotsa dig vidare till rätt person.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats