Start / Servicemeddelanden / Ombyggnation vid Ormsta station

Ombyggnation vid Ormsta station

SL förbereder inför ombyggnationen av Roslagsbanan. De kommer att flytta Ormstaån för att förbättra bärförmågan kring spåren. Även perrongen och plankorsningen med bilvägen/gångvägen kommer att byggas om för ökad trafiksäkerhet. Planket kommer att ersättas.

För mer detaljerad information kan du ta kontakt med Trafikförvaltningen, Region Stockholm. De kommer även att hålla informationsmöten den 17 mars kl. 18 i Vallentuna Kulturhus, kulturrummet samt den 25 mars kl. 18 i Kårsta-Ekskogens bygdegård.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats