Start / Servicemeddelanden / Omläggning av VA-ledningar centrum

Omläggning av VA-ledningar i centrum

På Torggatan arbetas det med omläggning av VA-ledningar som ligger under den plats där ICA-huset ska göra en mindre utbyggnad. Arbete avslutas den 10/8 och utförs av Ulvsunda Bygg & Fastighetsservice AB

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats