Start / Servicemeddelanden / Planerade asfalteringsarbeten under veckorna 24–30

Planerade asfalteringsarbeten under veckorna 24–30

Asfalteringsarbeten kommer utföras på Rosendalsskolan Norra samt vissa lokalgator och gång och cykelvägar i kommunen. Området som berörs i detta skede är Östergården/Västergården samt gång- och cykelvägar till och från Rosendalsskolan Norra.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats