Start / Servicemeddelanden / Smalare gång- och cykelbana längs Lindholmsvägen

Smalare gång- och cykelbana längs Lindholmsvägen

Från och med 7 juni kommer gång- och cykelvägen längs Lindholmsvägen att smalnas av något, även om passage kan ske. Anledningen till detta är att Ellevio gräver ner kraftledningar upp till Molnby depån. Arbetet beräknas pågå till december 2021.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats