Start / Servicemeddelanden / Smidesvägen(tidigare Lindholmsvägen) avstängd för genomfart

Smidesvägen (tidigare Lindholmsvägen) avstängd för genomfart

Vallentuna kommun genomför schaktarbeten i korsningen Smidesvägen (tidigare Lindholmsvägen) och Åbyholmsvägen. Kommunens entreprenör är JM Entreprenad AB.

Arbetet som är en del av utbyggnaden av allmän plats i Åbyholm påbörjas den 13 maj och beräknas pågå under ca 4 veckor. 

Sträckan mellan rondellen och korsningen stängs av för all bil- och busstrafik men framkomligheten för gång- och cykeltrafiken påverkas inte. Infarten mot Parkvägen från Smidesvägen kommer att hållas öppen. Infarten mot Åbyholmsvägen kommer däremot att vara avstängd från Smidesvägen men nås via Åby Allé.Åbyholm störningsmeddelande

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats