Start / Servicemeddelanden / Störningar nattetid på Arningevägen

Störningar nattetid på Arningevägen

Trafikverket förbättrar för busstrafiken längs Arningevägen, vilket kan innebära vissa störningar nattetid.

Syftet med åtgärderna är att öka framkomligheten för bussresenärerna samt öka bussarnas punktlighet. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats