Start / Servicemeddelanden / Tillfälliga avstängningar av vägar i Lindholmen

Tillfälliga avstäningar av vägar i Lindholmen

Nu genomför Vallentuna kommun förbättringar av infrastrukturen i Lindholmen vilket medför några tillfälliga avstängningar fram till och med juli 2022.

I norra Lindholmen bygger Vallentuna kommun i samverkan med Roslagsvatten ut vatten- och avloppsledningar till det nya bostadsområdet Strömgården. En ny gång- och cykelväg anläggs också från ICAs parkering och norrut till idrottsplatsen och hembygdsgården. Planerad byggtid beräknas till 2-3 månader med start i början av maj 2022.

I samband med dessa arbeten kommer trafiken på Lindholmsvägen att drabbas av kortare avbrott för sprängningar samt till viss del växelvis trafik förbi byggplatsen.

Det motionsspår som idag finns i delvis samma sträckning kommer inte att kunna användas under denna tid. Ett byggstängsel kommer att sättas upp som ska säkerställa att allmänheten inte kommer in i arbetsområdet.

För gående och motionärer kommer det att vara möjligt att ta sig fram i terrängen alldeles utanför. Men det kommer inte att vara möjligt med barnvagn eller cykel. För de som vill ta sig fram bekvämt och/eller med barnvagn hänvisar vi till att ta motionsspåret åt andra hållet från Gustav Vasaskolan. Försök att undvika att använda Lindholmsvägen.

Har ni några frågor kring denna byggnation och kommande avstängningar kan ni kontakta kommunens externa byggledare Niklas Lindblad:
Telefon 073-352 55 29
niklas.lindblad@uakab.se
www.uakab.se

eller kommunens projektledare Anders Nahlbom:
Telefon 08-587 851 38
anders.nahlbom@vallentuna.se

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats