Start / Servicemeddelanden / Trädarbeten nedanför Prästgårdsparken

Trädarbeten nedanför Prästgårdsparken

Torsdag 7 mars påbörjas trädarbeten längs med gång-och cykelbanan nedanför Prästgårdsparken av kommunens driftentreprenör Green Landscaping AB.

Kommunen har sökt dispens från biotopskyddet samt naturreservatet Björkby-Kyrkviken för att få lov att utföra träd arbetena.

I enlighet med Länsstyrelsens beslut så kommer flertalet träd att underhållsbeskäras, några träd kommer att fällas helt och några ask träd kommer att sågas ner till högstubbar. Samtliga åtgärder görs av säkerhetsskäl. En del ved kommer även att sparas på platsen för att utgöra en faunadepå för insekter.

Vid träd arbetena ber vi er respektera avspärrningar som görs på platsen samt visa hänsyn till dem som arbetar på platsen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats