Start / Servicemeddelanden / Trafikstörningar längs Gärdesvägen

Trafikstörningar längs Gärdesvägen

Gärdesvägen behöver stängas helt för trafik från och med måndag 10 maj och cirka 3-4 veckor framöver. Avstängningen beror på arbete med inkoppling av VA-servis till den nya fastigheten. Samtidigt påbörjas arbete med att koppla på fjärrvärme till den nya fastigheten vilket påverkar framkomligheten och parkeringsmöjligheter längs Gärdesvägen.

Kommunen arbetar för att minimera tung trafik att använda exempelvis Sommarvägen och övriga mindre gator och försöker få till ett genomfartsförbud genom området för tungtrafik. Tung trafik hänvisas i stället till att köra Banvägen-Teknikvägen-Mörbyvägen, alternativt att svänga av redan vid Teknikvägens avfart från Väsbyvägen för den trafik som kommer från Upplands Väsby.

Fjärrvärmeindragning påverkar även parkeringar

Under vecka 20 påbörjas även arbetet med att lägga fjärrvärme till den nya fastigheten på Gärdesvägen. Entreprenören kommer att ansluta till fjärrvärmenätet på Allévägen och lägga nya ledningar i gräset mellan Kulturhuset och Gärdesvägen och över Centralvägen i den första etappen.

Parkeringarna läng Gärdesvägen utanför Kulturhuset kommer behöva spärras av under arbetet. Entreprenören kommer sätta upp skyltar rörande detta.

Schakten kommer återfyllas innan arbetet fortskrider längs med sponten på Gärdesvägen. I detta skede kommer ett körfält att behöva stängas av för trafik.

Etapp 2

Under perioden 12 juli-6 augusti kommer ett körfält att stängas av på Gärdesvägen på grund av schaktarbete för fjärrvärmeledningar.
Kvarvarande körfält kommer enkelriktas söderut. Omledningen av norrgående trafik från Väsbyvägen kommer dirigeras enligt tidigare.

Ansvarig kontaktperson:

Christoffer Hellgren
Pilbäck Mark & Anläggning AB
070-877 92 02

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats