Start / Servicemeddelanden / Trafikstörningar och buller vid Gärdesvägen/Centralvägen

Trafikstörningar och buller vid Gärdesvägen/Centralvägen

Bygget av det nya bostadskvarteret i korsningen Gärdesvägen/Centralvägen innebär en del trafikstörningar och till viss del buller under sommaren och hösten 2021.

Fram till sista oktober är ett körfält avstängt längs Gärdesvägen på grund av schaktarbete för fjärrvärmeledningar och lossning av stommar till kommande etapper.

Kvarvarande körfält är enkelriktat söderut. Omledning av trafik dirigeras enligt skyltar.

Kontaktperson:
Christoffer Hellgren, Pilbäck Mark & Anläggning AB
Telefon: 070-877 92 02

 

Buller vid grundarbeten

Fram till slutet av september pågår grundarbeten och arbeten med bottenplatta för huset som ska byggas längs Gärdesvägen. I arbetet kan det ingå så kallad pålning som kan orsaka buller. Pålning innebär att en pelare i betong slås ned i marken till fast underlag så att byggnaden inte sjunker. Arbetet sker på vardagar kl. 07–17 (normal arbetstid).

Kontaktperson:
Sandra Silverstrand, Credentia
Telefon: 0176-28 20 03
E-post: sandra.silverstrand@credentia.se

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats