Start / Servicemeddelanden / Upphöjd gång- och cykelpassage vid Lindholmsvägen

Upphöjd gång- och cykelpassage vid Lindholmsvägen

På Lindholmsvägen i höjd med Takpannevägen och Murstensvägen kommer den befintliga gång- och cykelpassagen göras om till en genomgående upphöjd gång- och cykelpassage. En upphöjd passage innebär att överfarten för gång- och cykel höjts upp i förhållande till körbanan.

Under arbetet kommer utfarten på Takpannevägen påverkas då en del kommer bli avstängd. Precis vid in- och utfarten kan det alltså förekomma kortare stopp. I övrigt förväntas inga andra störningar.

Åtgärden görs för att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister på platsen. Vid den nya passagen ändras hastighetsgränsen till 30 km/h.

Arbetet kommer att pågå under perioden v. 21 till v. 25.

Bakgrund till åtgärden

Anledningen till att det behövs åtgärder på Lindholmsvägen är bland annat höga hastigheter, osäkra passager över vägen, ingen vägren och dålig sikt. Att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten är därför en viktig insats.

Arbetet sker med flera aktörer där vi som kommun samverkar med olika trafikmyndigheter. Vid behov sker också dialog med närliggande samfälligheter, vägföreningar och fastighetsägare.

Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att ringa till vårt kontaktcenter som kan svara eller lotsa dig vidare till rätt person.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats