Start / Servicemeddelanden / Upprustning av entrén till Vallentuna centrum

Upprustning av entrén till Vallentuna centrum

Entrén till Vallentuna centrum rustas upp. Första steget är Banvägen framför Tunahuset.

Under arbetet kommer:

  • Parkeringen längs Banvägen stängas av,
  • Godstransporter till Tunahuset hänvisas till tillfällig lastzon på nuvarande HCP-Parkering på Skördevägen.
  • Avfallshantering från Tunahuset ske på tillfällig anvisad plats söder om Tunahuset
  • Nuvarande HCP-Parkering på Skördevägen flyttas temporärt ca 30 meter västerut

Arbetet kommer periodvis att beröra trafiken på Banvägen och gångtrafik ledas om.

Onsdag 23 oktober påbörjas arbetet med att bygga om övergångsstället mellan stationen och Vallentuna centrum. Gångvägen som leder från stationen in mot Tuna torg kommer att få en välkomnande entrématta i form av ny markbeläggning. Gatubelysningen kommer också att bytas ut. Arbetena kommer att pågå fram till 22 november.

För att minska störningarna kommer inget arbete att påbörjas vid norra eller södra entrén till centrum under den period som arbetet pågår (23 oktober - 22 november).

Busstrafiken kommer att gå som vanligt men två hållplatslägen kommer att flyttas tillfälligt. Måndag 28 oktober flyttas hållplatserna A och D (se skiss nedan) bakåt ungefär 20 meter. Där trafikeras bussarna 524, 608, 610, 660 H, 660 V, 664 och 687. Detta gäller till och med 15 december.

Under hela entreprenaden kommer det vara möjligt att angöra centrum till fots genom de tre entréerna (Söder om Tunahuset, mellan Tunahuset och Torghuset och norr om Coophuset). Se skyltning på platsen.

Tillfälligt ändrade busshållplatslägen (gäller under perioden 28 oktober - 15 december)

Tillfällig parkering för rörelsehindrade och lastplats

Alternativa vägar till lastplats

Läs mer om ombyggnationen av Vallentuna centrum

Läs mer om utvecklingen av hela Centrala Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats