Start / Servicemeddelanden / Upprustning av entrén till Vallentuna centrum

Upprustning av entrén till Vallentuna centrum

Entrén till Vallentuna centrum rustas upp.

Under arbetet kommer:

  • Parkeringen längs Banvägen stängas av,
  • Godstransporter till Tunahuset hänvisas till tillfällig lastzon på nuvarande HCP-Parkering på Skördevägen.
  • Avfallshantering från Tunahuset ske på tillfällig anvisad plats söder om Tunahuset
  • Nuvarande HCP-Parkering på Skördevägen flyttas temporärt ca 30 meter västerut

Arbetet kommer periodvis att beröra trafiken på Banvägen och gångtrafik ledas om.

Onsdag 23 oktober påbörjades arbetet med att bygga om övergångsstället mellan stationen och Vallentuna centrum. Gångvägen som leder från stationen in mot Tuna torg kommer att få en välkomnande entrématta i form av ny markbeläggning. Gatubelysningen kommer också att bytas ut.

Nu börjar vissa ytor bli klara och störningarna kommer succesivt minska. De större arbeten som påverkar busstrafiken kommer att vara klara innan roslagsbanan stängs av. Träd- och växtplantering kommer ske så snart som växterna mår bra av att planteras. Troligtvis i slutet av april.

Busstrafiken kommer att gå som vanligt under byggtiden men hållplatslägen kommer att flyttas tillfälligt, se skyltning på platsen. För tillfället är hållplatserna A och D/E (se skiss nedan) flyttade bakåt ungefär 20 meter respektive framåt ca 100 meter. Där trafikerar bussarna 524, 608,610 660 H, 660 V, 664 och 687. Under vecka 12-13 kommer den sista av bussfickorna på stationen att få s.k. cementstabiliserad asfalt. Det innebär att hållplatsläge A och X kommer att flyttas tillfälligt till B o C. När dessa flyttas tillbaka så flyttas de till sitt permanenta läge och arbetet är klart för den här gången. Den cementstabiliserade asfalten som läggs i bussfickorna kommer, till skillnad från vanlig asfalt, att hålla i många, många år.

Eftersom det är trångt på platsen ber vi dig som ska hämta eller lämna vid stationen att göra det på Skördevägen eller parkeringen utanför Systembolaget.

Under hela entreprenaden kommer det vara möjligt att angöra centrum till fots genom de tre entréerna (Söder om Tunahuset, mellan Tunahuset och Torghuset och norr om Coophuset). Se skyltning på platsen."

Karta

Tillfällig parkering för rörelsehindrade och lastplats.

Karta

Alternativa vägar till lastplats.

Karta

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats