Start / Servicemeddelanden / Upprustning av entrén till Vallentuna centrum

Upprustning av entrén till Vallentuna centrum

Entrén till Vallentuna centrum rustas upp. Första steget är Banvägen framför Tunahuset.

Under arbetet kommer:

  • Parkeringen längs Banvägen stängas av,
  • Godstransporter till Tunahuset hänvisas till tillfällig lastzon på nuvarande HCP-Parkering på Skördevägen.
  • Avfallshantering från Tunahuset ske på tillfällig anvisad plats söder om Tunahuset
  • Nuvarande HCP-Parkering på Skördevägen flyttas temporärt ca 30 meter västerut

Arbetet kommer periodvis att beröra trafiken på Banvägen och gångtrafik ledas om.

Under hela entreprenaden kommer det vara möjligt att angöra centrum till fots genom de tre entréerna (Söder om Tunahuset, mellan Tunahuset och Torghuset och norr om Coophuset). Se skyltning på platsen.

Tillfällig parkering för rörelsehindrade och lastplats

Alternativa vägar till lastplats

Läs mer om ombyggnationen av Vallentuna centrum

Läs mer om utvecklingen av hela Centrala Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats