Start / Servicemeddelanden / Utbyggnad av VA på Bergsjövägen i Kårsta

Utbyggnad av VA på Bergsjövägen i Kårsta

Vecka 14 påbörjas de förberedande arbetena för utbyggnad av vatten och avlopp på Bergsjövägen i Kårsta.

Vallentuna kommuns upphandlade entreprenör SVEAB kommer att påbörja trädfällning i området onsdag 3 april.

Under den tid som schaktarbeten pågår kommer framkomligheten att vara begränsad inom området. Postlådor kan komma att flyttas tillfälligt och ställas utanför arbetsområdet. Det kommer att ställas tillbaka när arbetet är färdigt.

Enligt den nuvarande tidplanen kommer schaktningsarbetet att pågå från nu till oktober 2019. Färdigställande av gatorna beräknas till våren 2020 men tidplanen kan komma att ändras.

Vid frågor kontakta Vallentuna kommuns kontaktcenter, kommun@vallentuna.se, 08-587 850 00

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats