Start / Servicemeddelanden / Försenad sophämtning

Försenad sophämtning

Kommunens avfallsentreprenör PreZero har stora driftstörningar inom många områden och din sophämtning kan försenas. Flera hundra oplogade vägar hos framförallt enskilda väghållare har ännu inte åtgärdats och sopbilarna kan inte ta sig fram. Om du inte fått dina avfallskärl tömda, låt kärlen stå kvar så att de är redo till nästa tömning.

I vissa områden kommer tömningen utföras vid nästa ordinarie tömning. Vid behov kan du lämna en extra säck vid sidan av ditt kärl. Säcken kommer tas om hand kostnadsfritt vid din nästa ordinarie tömning. På Mina sidor ser du om din hämtning uteblivit på grund av anmärkning "Bristfällig väg/oplogad väg".

Mina sidor för hushållsavfall respektive slam och fett - Vallentuna kommun

Det är viktigt att du underlättar för sophämtaren genom att skotta fram till och runt kärlen samt ta bort snö på locket.

Tack för din hjälp!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats