Start / Digitala tjänster och självservice / Förskola och skola / Gymnasieelev / Anmälan om elevs ogiltiga frånvaro

Anmälan om elevs ogiltiga frånvaro

Från och med 1 januari 2015 är huvudmannen för gymnasieskola skyldig att
snarast anmäla elev under 20 år med ogiltig frånvaro i betydande utsträckning till elevens hemkommun (skollagen 15 kap. 15 §).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats