Hjälpmedel:

Psykolog

Psykologerna på elevhälsan:

 • tillför psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
 • bidrar med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling
 • tillhandahåller kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa

Psykologernas insatser består främst av:

 • deltagande i skolornas lokala elevhälsoteam (EHT)
 • konsultation
 • handledning
 • psykologiska utredningar
 • råd och stöd
 • stödsamtal
 • samarbete (exempelvis mellan skola, vårdnadshavare och/eller andra instanser)
 • kompetensutveckling/fortbildning
 • krishantering

Vid behov av psykologiska insatser, kontakta skolans lokala elevhälsoteam.

Psykologer som arbetar på RC Elevhälsa:

Christer Creutz, Leg. psykolog

Johanna Nimmersjö, Leg. psykolog

Michèle Alonzo-Bocké, Leg. psykolog

Regina Seisdedos, Leg. psykolog

Petter Leife, Leg. psykolog

Sidan uppdaterad den 27 februari 2018