Hjälpmedel:

Sjukgymnast/fysioterapeut

Sjukgymnastik/fysioterapi på elevhälsan:

  • tillför sjukgymnastisk/fysioterapeutisk kompetens i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
  • bidrar med sjukgymnastisk/fysioterapeutisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling.
  • tillhandahåller kunskap kring frågor som rör rörelseapparatens hälsa och ohälsa.

Sjukgymnastiska/fysioterapeutiska insatser består främst av:

  • sjukgymnasiska/fysioterapeutiska utredningar
  • samarbete (exempelvis mellan skola, vårdnadshavare och/eller andra instanser)
  • konsultation/handledning/råd och stöd
  • kompetensutveckling/fortbildning av skolpersonal
  • delta i projekt på skolorna som sakkunnig inom motorik
  • sakkunnig vid exempelvis enkla ergonomiska frågor

Vid behov av sjukgymnastiska/fysioterapeutiska insatser, kontakta skolans skolsköterska eller skolläkare.

Sjukgymnast/fysioterapeut som arbetar på RC Elevhälsa:

Viktoria Kolm, Leg. sjukgymnast

Sidan granskad den 7 november 2017