Hjälpmedel:

Försäkringar

Vallentuna kommuns försäkringsskydd omfattar olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring som hanteras av SRF (Stockholmsregionens Försäkring AB) och ERV Försäkringsaktiebolag.

Olycksfallsförsäkring

  • för skolbarn och förskolebarn under skoltid/verksamhetstider.
  • för vissa andra grupper, bland annat vissa personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

Tjänstereseförsäkring

  • för skolbarn vid skolresa.
  • för kommunanställda vid tjänsteresa.

Sidan uppdaterad den 12 september 2017