Hjälpmedel:

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskoleverksamheten i Vallentuna är för barn i åldern ett till fem år. Du kan välja förskola i kommunal eller fristående regi. Pedagogisk omsorg drivs i fristående regi som familjedaghem. Är du hemma med ditt barn kan du besöka öppna förskolan.

Ansökan om plats

Du ansöker om plats till förskola eller pedagogisk omsorg på Skolvalssidan. Detta gäller både kommunal och fristående verksamhet. För att logga in behöver du en e-legitimation.

Maxtaxa

I Vallentuna kommun gäller maxtaxa om ditt barn har en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Avgifterna är inkomstrelaterade och beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst. 

Kvalitet och utveckling

Vallentuna kommun följer regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i förskolor och pedagogisk omsorg. För fristående förskoleverksamhet har kommunen tillsynsansvar. Alla synpunkter och klagomål som kommer in registreras och följs upp.

Vanliga frågor och svar om förskola

Besök gärna vår sida Vanliga frågor och svar om förskola. Har du frågor som du inte hittar svar på där, är du välkommen att kontakta barn- och ungdomsförvaltningen.

Sidan uppdaterad den 23 november 2017