Hjälpmedel:

Familjens hus

Familjens hus är ett samarbetsprojekt mellan mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Det förebyggande arbetet riktar sig till familjer med barn i åldern 0-6 år. "Hjärtat" i vår verksamhet är öppna förskolan.

Familjens hus erbjuder:

  • Öppen förskola – mötesplats för föräldrar och barn.
  • Gruppverksamhet för barn och vuxna.
  • Stödsamtal för föräldrar.
  • Råd och stöd av distriktssköterskor från Barnavårdscentralen (BVC). Leder tematräffar och ansvarar för föräldragrupper.
  • Råd och stöd av barnmorskor från Barnmorskemottagningen (BMM). Erbjuder även graviditetstest och recept på p-piller.
  • Familjerättsligt stöd från socialtjänsten.

Att besöka oss är gratis och det behövs ingen anmälan. Du kan komma in och ta en fika, träffa andra föräldrar och låta barnet/barnen leka med andra barn. Våra leksaker är anpassade för barn i förskoleåldern och här finns material för rollekar, pussel, spel med mera. Du har tillgång till färger och annat skapande material som du som förälder använder tillsammans med ditt barn. Vi har en sångstund varje dag som innehåller både traditionella barnvisor och ramsor.

Verksamheten planeras till stor del utifrån barnfamiljernas behov och önskemål. Mikrovågsugn, spis, porslin och bestick finns för dig som vill värma lunch eller dylikt.

Verksamheten tillhör Resurscentrum.

Sidan granskad den 7 november 2017