Hjälpmedel:

Allmän förskola

Allmän förskola gäller från och med den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Verksamheten är frivillig, gratis och är 15 timmar per vecka under skoldagar. Allmän förskola erbjuds alla barn oavsett vårdnadshavares sysselsättning.

Verksamheten gäller 525 timmar per år, vilket är 15 timmar per vecka under skolåret eller i genomsnitt tre timmar per dag under skoldagar. Allmän förskola gäller inte under skolornas lovdagar. Fördelning av 15 timmar per vecka sker i samråd med förskolan. För de barn som går mer än 15 timmar i veckan minskas avgiften. Allmän förskola gäller i både kommunal och fristående verksamhet.

Sidan granskad den 24 maj 2017