Hjälpmedel:

barn i Kulturhuset

Avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Avgifter

I Vallentuna kommun gäller maxtaxa för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Detta gäller både kommunal och fristående verksamhet. Taxan är inkomstrelaterad och beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst.

Du som har en plats för ditt barn är skyldig att lämna inkomstuppgift för dig själv och maka, make eller sambo. Vid förändring av inkomst ska du anmäla detta snarast. Logga in på Skolvalssidan för att registrera eller ändra dina inkomstuppgifter.

Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan 2018

Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 januari 2018. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080 kr per månad 2018.

Barnets rätt till en plats i förskoleverksamhet

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar

Ditt barn har rätt till närvarotid som motsvarar den tid du arbetar eller studerar. Du ska också räkna in tiden som det tar att resa till och från arbetet/skolan.

Vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa

Ditt barn har rätt till närvarotid upp till 30 timmar per vecka. Vilka tider barnet får närvara bestäms av verksamheten i samråd med dig som vårdnadshavare.

Barns rätt till en plats av särskilda skäl

Ditt barn kan ha rätt till en plats eller rätt till utökad tid i förskoleverksamheten på grund av familjens situation, eller att barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl bedöms ha behov av en sådan plats. Du som vårdnadshavare ska ansöka om en sådan plats på blanketten som du hittar här.

Öppettider vid grundskolans lov och under semesterperioder

Förskoleverksamheten håller öppet under lov och semesterperioder. Verksamheten kan samarbeta med andra, vilket kan innebära att ditt barn får vara på en annan förskola under en period. Vi förutsätter att ditt barn får ledigt när du själv har semester.

Verksamheternas möjlighet att stänga

Förskolorna har möjlighet att stänga sex dagar per år för planering och fortbildning. Pedagogisk omsorg har möjlighet att stänga fyra dagar. Som vårdnadshavare får du information om de planerade stängningarna minst två månader innan de äger rum. Om du inte har möjlighet att lösa omsorgsbehovet för ditt barn en sådan dag måste du meddela barnets förskola/pedagogisk omsorg minst fyra veckor innan.

Sidan uppdaterad den 2 januari 2018