Hjälpmedel:

Språk i förskolan

På Borgens förskola har vi efter kommunens språksatsning inrett skrivhörnor på avdelningarna – och vad barnen skriver, i alla åldrar och på olika sätt! Vid sidan av papper och penna så används magnet- och duplo-bokstäver flitigt. Bokstäver/alfabetet finns på olika ställen på förskolan, på väggar och på golv. Det blir ofta samtal om bokstäverna,
"Fröken, jag börjar på Elefant!"

Vi använder dator och Ipad olika språk-appar där barnen kan träna/leka med bokstavsljud, rim och följa bokstäver med fingret. Det kan ofta vara lättare att skriva på tangentbordet än att använda en penna.

Att sätta ord på det vi och barnen gör är viktigt för språkutvecklingen. Vi använder också språklekar i olika former för att öka den språkliga medvetenheten hos barnen. Rim och ramsor ingår naturligt i vår verksamhet; från blöjbytet på skötbordet till då vi klappar och går stavelser tillsammans med de barn som börjar bli nyfikna på språkets uppbyggnad.

Mungympa är uppskattat hos barnen – och det är lika viktigt att träna munnens muskler som övriga muskler i kroppen. I vissa situationer använder vi TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), även kallat stödtecken. Det kan vara lättare för de små barnen att prata med fingrarna än med munnen.

Att förmedla sagor och andra berättelser på olika sätt är något annat som vi tycker är väldigt viktigt och som vi arbetar mycket med. Exempelvis visar vi storbilder till våra sagor via projektor eller overhead, vi använder flanellograf och illustrerar även sagorna med dockor/figurer. Barnen och vi använder sagokort för att hjälpa fantasin på traven och skapa egna sagor.

Förutom att gå till biblioteket och låna böcker så beställer vi färdiga bokpåsar från biblioteket. Detta gör att vi kan få hjälp att välja böcker som passar extra bra till sådant som barnen just då är intresserade av eller frågor som vi vill ta upp och samtala kring.

Sidan uppdaterad den 4 maj 2017