Hjälpmedel:

Nyckeltal

Vår förskolaAntal
Antal barn 47 st
Antal avdelningar 3 st

Personal

Mått2016/17
Personaltäthet (antal barn/årsarbetare) 5,6
Andel förskollärare 52 %

Nöjdhet

Mått (ur enkät till vårdnadshavare)2015/16
Vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten 89 %
Vårdnadshavare som kan rekommendera förskolan till andra 89 %
Svarsfrekvens 50 %

Förklaring

Enkätresultaten visar hur stor andel som har angivit svarsalternativen 3 (instämmer till större del) och 4 (instämmer helt) på en fyrgradig-skala. Vid färre svar än sex redovisas inte uppgiften (---).

Nyckeltalen uppdateras årligen.

Sidan uppdaterad den 27 april 2017