Hjälpmedel:

Nyckeltal

FörskolaGranåsa
Antal barn 52 st
Antal avdelningar 4 st

Personal

Granåsa2016/17
Personaltäthet (antal barn/årsarbetare)
Andel förskollärare

Nöjdhet

(ur enkät till vårdnadshavare)

Granåsa förskola

2015/16
Vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten 95 %
Vårdnadshavare som kan rekommendera förskolan till andra 95 %
Svarsfrekvens 38 %

Förklaring

Enkätresultaten visar hur stor andel som har angivit svarsalternativen 3 (instämmer till större del) och 4 (instämmer helt) på en fyrgradig-skala. Vid färre svar än sex redovisas inte uppgiften (---).

Nyckeltalen uppdateras årligen.

Sidan uppdaterad den 27 april 2017