Hjälpmedel:

Kårsta förskola

Kårsta förskola ligger ca 2,5 mil norr om centrala Vallentuna. Den är lantligt belägen med närhet till skogen och en liten insjö samt bondgårdar i närheten.

Förskolan har totalt 4 avdelningar: Trollebo 2 för 5-åringar, Trollebo 1 för 4-åringar samt Humlebo och Ugglebo för 1-3-åringar.

Under dagen har vi olika aktiviteter inne och ute, språkutveckling, arbete, skapande, sång och dans och sagostunder, men framför allt står leken högt i kurs. För att tillmötesgå barnens behov samt utveckling i de olika åldrarna arbetar avdelningarna i grupper.

Förskolan präglas av glädje och engagemang där tryggheten är basen. Både barn och föräldrar ska känna sig välkomna och respekterade.

Förskolans läroplan tillsammans med Vallentuna kommuns mål är våra styrdokument som vi arbetar mot.

Välkommen med din ansökan på Skolvalssidan.

Sidan uppdaterad den 27 april 2017