Hjälpmedel:

Katthults förskola

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö98/10). Hos oss får ditt barn en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik.

Vi arbetar med ett gemensamt tema på förskolan, med olika aktiviteter anpassade utifrån barnens ålder. Vårt temaarbete grundas på läroplanen, barnens intressen och behov. I temat får barnen arbeta med skapande, utflykter, sång, rörelse med mera.

Förskolan har nära till skog och natur. Hos oss får ditt barn vara ute varje dag.

Vi har nöjda och engagerade föräldrar visar vår årliga föräldraenkät.

Förskolan Katthult ligger i direkt anslutning till Karlbergsskolan Lars Hårds väg 14, Vallentuna.

Förskolan har 80 barn i åldern 1-5 år. Vi har fem avdelningar fördelat i tre olika hus: Gul (barn 5 år), Röd (barn 1-3 år), Blå (barn 3-4 år), lilla Grön (barn 1-3 år) och stora Grön (barn 3-4 år).

Vi samarbetar mellan avdelningarna. Vi arbetar med tema på förskolan, med olika aktiviteter anpassade utifrån barnens ålder. Vårt temaarbete grundas på läroplanen, barnens intressen och behov. I verksamheten får varje barn möjlighet till skapande, sång, rörelse med mera. Vi lägger även stor vikt vid leken som främjar utvecklingen och lärandet.

Hos oss är ditt barn ute varje dag. Förskolan Katthult har tre olika gårdar som är anpassade utifrån barnens behov och ålder.

Katthult Gul med 5 års verksamhet

Avdelningen för 5-åringarna ger ditt barn en verksamhet med lärande och utmaningar för ditt barn. Vi jobbar med tema genom skapande, böcker och lek och har rörelse genom gymnastik varje vecka i skolans gymnastiksal och skogsutflykt en gång i veckan. Vi har språklek på Vallentuna Kulturskola en gång i veckan.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg."
(Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, s. 5)

Måltider

Förskolans öppettider är kl. 6.30-18.00. Frukost serverar vi kl. 6.30-07.15 till de barn som kommer tidigt på morgonen.

Vår lunchmat tillagas i Hammarbacksskolans kök. Vi följer skolmatsedeln för Vallentuna kommun. Frukost och mellanmål görs på förskolan.

Ansökan om plats

Välkommen med din ansökan på Skolvalssidan.

Sidan uppdaterad den 27 april 2017