Hjälpmedel:

Nyckeltal

FörskolaKatthult
Antal barn 73 st
Antal avdelningar 5 st

Personal

Katthult2016/17
Personaltäthet (antal barn/årsarbetare)
Andel förskollärare

Nöjdhet

(ur enkät till vårdnadshavare)

Katthult2015/16
Vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten 98 %
Vårdnadshavare som kan rekommendera förskolan till andra 98 %
Svarsfrekvens 65 %

Nyckeltalen uppdateras årligen.

Sidan uppdaterad den 4 maj 2017