Hjälpmedel:

Språkutvecklande arbetssätt

Barnets språk utvecklas mest de första åren. Vallentunas kommunala förskolor arbetar därför medvetet med att utveckla barnens språk och kommunikation. Det sker i alla sammanhang som rutiner, lek och annan verksamhet under hela dagen. Det lägger grunden till barns läs- och skrivutveckling.

Språk utvecklas i samspel med andra. Våra pedagoger arbetar för att göra förskolan till en trygg plats, där barnen kan knyta an till vuxna och andra barn. Pedagogerna ser barnens behov och intressen, de stimulerar och utmanar dem. Miljön anpassas utifrån vad barnen behöver.

Läsåret 2015-2016 har de kommunala förskolorna tillsammans genomfört en extra språksatsning. All personal har lyssnat på föreläsningar, läst, diskuterat och lärt av varandra.

Sidan uppdaterad den 4 maj 2017